CPR – The EU Construction Product Regulations

CPR - ג.ברס שיווק כבלים לתקשורת
CPR – ג.ברס שיווק כבלים לתקשורת

תקנה מספר 305/2011 נכתבה בשנת 2011 על ידי ועדה מיוחדת של האיחוד האירופאי על מנת להסדיר את כל נושא ביצועי הבעירה במוצרים בתחום הבנייה בצורה שניתן יהיה למדוד.
פתגם ישן אומר “What you can’t measure, you can’t manage” או בתרגום חופשי “אינך יכול לשלוט במה שאינך יכול למדוד”. וזאת מטרת הCPR. להגדיר בצורה ברורה ואמפירית דרגות בעירה למוצרים שונים על מנת לקבל יכולת שליטה.

העדכון האחרון בוצע ב-1 ביולי 2015 והוא נקרא: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/364.

התקנה הנ”ל הינה חובה באירופה החל מ-1 ביולי 2017, נכון להיום היא עדיין לא מוגדרת כחובה ע”י מדינת ישראל אך בסבירות גבוהה שהיא תוגדר במנדטורית בשנים הקרובות.
בקצת יותר מילים, החל מהתאריך שצויין למעלה כל חומר שקשור לבניה (כולל כבלים) מותר למכירה באירופה רק אם הוא מכיל סיווג CPR ומסומן בהתאם.
התקן הבסיסי המגדיר את הדרישות מכבלים הוא הEN 50575:2014:

“Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements”

כבלים חסיני אש - ג.ברס שיווק כבלים לתקשורת
כבלים חסיני אש – ג.ברס שיווק כבלים לתקשורת

הסיווג נקבע על ידי ביצוע בדיקות בעירה מחמירות המודדות פרמטרים שונים כגון שחרור החום, התפשטות הלהבה, קצב התגברות הבעירה, חומציות העשן, רסיסי הבעירה, התפשטות העשן ועוד. כל הקריטריונים מוגדרים ע”י תקנים שונים כך שניתן יהיה למדוד ולקבוע את סיווג הכבל בצורה ברורה.
הסיווגים מוגדרים ע”י שיטת סימון חד-ערכית המגדירה את כל הפרמטרים שנמדדו.

  1. סיווג הכבלים ע”פ שיטות הבדיקה השונות
  2. סיווג הכבלים  ע”פ הקריטריונים המוגדרים
  3. סימון הכבלים ע”פ שיטת הסיווג
  4. תקנים רלוונטיים
  5. שיטות הבדיקה
  6. שיטות ההתעדה (Certification)
  7. המלצות לבחירת הסיווג מתאים לפי סוג ההתקנה

לקבלת מידע נוסף בנושאים הבאים או הדרכות טכניות נא לפנות אל Roee@beres.co.il

רועי רן
מנהל איכות והנדסה
ג. ברס שיווק (1983)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *