מבנה החברה

הנהלת החברה

יוסי יגל

מנכ"ל
yossiy@beres.co.il

דורון לוגסי

סמנכ"ל מכירות ושיווק
052-2363471
03-9056069
doron@beres.co.il

אלון סבו

סמנכ"ל פיתוח עסקי
054-9788096
03-9056073
alon@beres.co.il

רועי רן

מנהל טכני
054-9788373
roee@beres.co.il

מירי פיפנו

מנהלת כספים
03-9056009
mirip@beres.co.il

אביטל רחמים

מנהלת רכש
03-9056077
avital@beres.co.il

אייל אלוני

מנהל לוגיסטיקה
03-9056067
eyala@beres.co.il

סניף מרכז - שוהם

אסנת גידרון

שיווק ומכירות
03-9056065
osant@beres.co.il

הראל שמח

מנהל תיקי לקוח
052-4308216
03-9056066
harels@beres.co.il

חגי לירון

מנהל תיקי לקוח
052-2464916
03-9056072
harels@beres.co.il

ירון דרזי

מנהל תיקי לקוח
054-9791010
03-9056049
yaron@beres.co.il

לאורה אוסלנדר

מנהל תיקי לקוח
052-5444550
03-9056080
laura@beres.co.il

מנשה ניסן

מנהל תיקי לקוח
052-8953867
03-9056068
menashen@beres.co.il

ברונו בלום

שיווק ומכירות
050-5550479
bruno@beres.co.il

סניף צפון - חיפה נשר

אתי לוגסי

מנהלת סניף חיפה
054-5347260
04-8215450
etisl@beres.co.il

שחר פוני

מנהל תיקי לקוח
052-4893444
04-8215450
shahar@beres.co.il

איריס שוקרון

מנהלת תיקי לקוחות
04-8215450
iriss@beres.co.il

נאור כהן

מנהל תיקי לקוח
054-5843133
04-8215450
naor@beres.co.il